top of page

Hårvask og hovedbundsmassage


Udsnit fra frisørfagets grundbog 1986

Hårvask

Det er en forudsætning for enhver behandling af hår, at det vaskes fri for snavs, fedt, skæl og svedafsondring, således at det bliver muligt at foretage en videre behandling af håret. En hårvask foretages systematisk på en måde, som virker behagelig for kunden.

Sørg for omhyggelig fordeling af shampooen. Undgå, at kunden generes af shampooen i ansigt, nakke og ører.

Man må altid sikre sig en passende vandtemperatur. Denne konstateres ved at lade vandet skylle på overhånden. Kunden bør altid forespørges, om vantemperaturen er passende.

Vaskegrebene udføres i fem baner. Hver bane masseres to gange med ca. 10 tvær eller op- og nedad-gående bevægelser.

Vaskegreb

Ved vaskeplads:

Greb 1. Grebet foretages med let krummede og spredte fingre. Lad begge hænder arbejde med tværgående bevægelser på issen, fra pandens hårgrænse til nakkens runding.

Greb 2. Grebet foretages med op- og nedadgående bevægelser.

Greb 3. Grebet foretages med højre hånd! Fingrene skal være let krummede. Venstre hånds fingerspidser støttes let på forreste del af issepartiet. Højre hånd bevæges i op og nedadgående bevægelser.

Greb 4. Venstre hånds fingerspidser støttes let på forreste del af issepartiet. Højrehånd bevæges i på og nedadgående bevægelser.

Ved stol:

Greb 1. Grebet foretages med delvis udstrakte og spredte fingre, der peger direkte mod hinanden, foretages lange tværgående bevægelser, så fingrene arbejder ind imellem hinanden.

Greb 2. Grebet foretages med op- og nedadgående bevægelser.

Greb 3. Masser nakken med tommelfingrene i cirkelrunde bevægelser.

Gentag vaskegrebene, én gang i hver bane.

Vibrationsgreb

Ved vaskeplads:

Greb 1. Hænderne skal udføre cirkelrunde bevægelser, idet hver finger roterer på huden. Massagen udføres mindst to tange i banen.

Greb 2. Cirkelrunde bevægelser. Mindst 2 gange i banen.

Ved stol:

Greb 1. Hænderne skal udføre cirkelrunde bevægelser, idet hver finger roterer på huden. Massagen udføres mindst to tange i banen.

Greb 2. Cirkelrunde bevægelser. Mindst 2 gange i banen.

Der benyttes rigelige mængder af tempereret vand ved afskylningen. Hår og hovedbund bearbejdes omhyggeligt, indtil man er sikker på, at vaskemidlet er fjernet.

Blodfriktioner (Efter skylning)

Alle grebene udføres 6 gange.

Anbring håndfladerne fast på hovedet. Hænderne føres i op- og nedadgående pumpebevægelser.

Ved vaskeplads:

Greb 1. Anbring håndfladerne fast på hovedet i vandret stilling lige over ørene og foretag pumpebevægelser.

Greb 2. Placer hænderne 3 cm længere oppe på hovedet og foretag samme greb.

Ved stol:

Greb 1. Anbring håndfladerne fast på hovedet i vandret stilling lige over ørene og foretag pumpebevægelser.

Greb 2. Placer hænderne 3 cm længere oppe på hovedet og foretag samme greb.

Anbring venstre hånd på kundens pande og højre hånd i nakkens hårgrænse. Samme op- og nedadgående pumpebevægelser foretages her.

Featured Posts

Alt matriale er skrevet og tegnet af Filip Poulsen.
Matrialet må ikke benyttes af andre, uden særlig tilladelse

Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page